תרגיל ארצי למידה מרחוק בחרום
פורסם: 08:55 (12/03/19) לימור בן ארי
היום יתקיים תרגיל ארצי למידה מרחוק בחרום .
ביצוע משימה ותגובה בפורום הודעת המורה במרחבים הכיתתיים.
הקפידו לבצע עד השעה 20:00.