הווי בית הספר
לומדים קיימות באמירים
הפרויקט הירוק של אמירים
השינוי הירוק באמירים
המועצה הירוקה בפעולה
מידע להורים
אודות בית הספר
מרחבי הכיתות
מרחבים מקצועיים
סרטונים
תוצרי תלמידים
ארכיון
למידה מתוקשבת
אקטיביזם חברתי
רק מילה טובה
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!